برچسب زده شده با : آفت ملخ صحرایی جهاد کشاورزی کشاورزان
هشدار جهاد کشاورزی گچساران به کشاورزان

پایگاه خبری،تحلیلی “بلورگچساران” باغداران ،صیفی کاران و کشاورزان عزیز! درود نظر به اینکه طوفان و باران اخیر پراکنش آفت ملخ صحرایی را در سطح شهرستان بسیار محتمل نموده ، لذا با توجه به وسعت اراضی و اهمیت موضوع ضروری است از فردا قبل از طلوع آفتاب نسبت به پایش و بازدید باغات و مزارع خود […]

بلور گچساران | خبری | سیاسی | اجتماعی| مذهبی