پایگاه خبری،تحلیلی بلورگچساران: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت : در گروه برادران و در رشته دعاخوانی به ترتیب آقایان علی نظر شکیبا، محمد مهدی صفاری اصل و جمال امیری نژاد حائز رتبه اول تا سوم شدند. در رشته ترتیل آقای سهراب فلسفی زاده رتبه اول و امیر حصاری پور حائز رتبه دوم شدند. در رشته تحقیق به ترتیب پژمان پناهی و امیرعباس هاشمی حائز رتبه اول و دوم شدند. و در رشته اذان سعید جان افراغیان به عنوان نفر برتر شناخته شد.

 

در گروه خواهران و در رشته تحقیق به ترتیب خانم ها یاسمن یزدان شفاء ، تهمینه مومن نژاد و فاطمه مومن نژاد حائز رتبه اول تا سوم شدند. در رشته ترتیل به ترتیب خانم ها نسترن یزدان شفاء ، عاطفه افتخاری و فاطمه کریمی حائز رتبه اول تا سوم شدند . در رشته دعاخوانی سه نفر برتر این رشته به ترتیب سمیرا قدسی نسب،فاطمه مومن نژاد و نسترن یزدان شفاء شدند.و در رشته حفظ خانم فرخنده نیکویی حائز رتبه برتر شدند.