روز: فوریه 25, 2020
خبری خوش برای بازاریان گچساران

بلور گچساران: برگزاری کلیه نمایشگاه های فصلی و بهاره در کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شد.  رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به روسای اتاق های اصناف مراکز استان کشور اعلام کرد کلیه نمایشگاه های فصلی و بهاره لغو شده است.

بلور گچساران | خبری | سیاسی | اجتماعی| مذهبی